Datum uitspraak: 03-07-2007
Nummer uitspraak: 103395
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer wenst indeling in profiel Docent D schaal 12.
De referteperiode had van meet af aan in het Plan van Aanpak moeten worden opgenomen. Deze omissie leidt echter niet tot gegrondheid van het bezwaar. De werkzaamheden op het gebied van ontwikkeling van toetsdocumenten en het integreren van ICT in het onderwijs bevinden zich op het niveau van Docent C omdat zij niet vakoverstijgend zijn. Het lidmaatschap van de OEC zou tot indeling in de functie van Docent D hebben geleid doch de werknemer heeft deze werkzaamheden tijdens de referteperiode uit eigen wil neergelegd.  De werkgever heeft deze in redelijkheid buiten beschouwing kunnen laten. De werkzaamheden betreffen een doorlopend proces en zijn derhalve naar hun aard niet tijdelijk; partijen hebben welbewust voorzien in de rechtspositionele gevolgen van het neerleggen van de desbetreffende werkzaamheden.
Bezwaar ongegrond.