Datum uitspraak: 22-12-2006
Nummer uitspraak: 103314
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Docent code 2.05 schaal 12. Werkgever koos voor beleidsarme invoering van de nieuwe functieordening, zijnde een 1 op 1 indeling van de functie in een functie met dezelfde schaal uit het functieboek van de werkgever. Maar werkgever en interne bezwarencommissie zijn bij beoordeling bezwaar uitgegaan van functies die niet in het functieboek van de hogeschool voorkomen. De Commissie acht dit geen juiste gang van zaken en gaat bij haar beoordeling uitsluitend uit van het bij de werkgever ingevoerde functieboek. De Commissie is gebleken dat de werkzaamheden van de werknemer gedurende de referteperiode in ieder geval voor circa 25% hebben bestaan uit coachende werkzaamheden. Nu  "coaching" ontbreekt in de resultaatsgebieden van het functieprofiel Docent code 2.06 en wel in het profiel van Docent code 2.05 voorkomt, is dit laatste profiel naar het oordeel van de Commissie het meest passend.
Bezwaar gegrond.