Datum uitspraak: 06-06-2007
Nummer uitspraak: 103403
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in de functie van Hogeschooldocent met schaal 12.
De werkgever heeft de systematiek juist toegepast. De met de MR overeengekomen uitvoeringsregels die de werkgever hanteert, gelden als gegeven en worden marginaal getoetst. De werkzaamheden van de werknemer in het kader van het lectoraat hielden in een onderzoeksproject en een promotieonderzoek. Deze werkzaamheden hadden gezamenlijk een omvang van ongeveer 30% van de betrekking en werden verricht in het kader van een loopbaanontwikkelingstraject. Het onderzoeksproject hield in overwegende mate in het opbouwen van een databestand. Van inhoudelijke aansturing van collega's was hierbij geen sprake en van een relevante terugkoppeling naar dan wel invloed op het curriculum van de opleiding is niet gebleken. Het promotieonderzoek hield in een onderzoek naar de xbeweging. Dit onderzoek heeft in zeer beperkte mate - voor slechts enkele studiepunten (zogeheten credit points) - tot terugkoppeling naar het curriculum geleid en ook voor het overige is van een belangrijke invloed op brede delen van het onderwijs niet gebleken. Evenmin is gebleken van effecten van de werkzaamheden buiten de hogeschool. Hiermee betreft het geen werkzaamheden behorend tot de functie van Hogeschooldocent. Het bedenken en schrijven van de aanvraag voor het lectoraat betrof een eenmalige taak, die bovendien kan worden gebracht onder de taak van Docent, zoals opgenomen in het profiel, namelijk "draagt bij aan acquisitieactiviteiten".  Het ontwikkelen van nieuwe werkmethodes voor de deeltijdopleiding betreft het ontwikkelen van werkvormen die de transfer van kennis, houding en vaardigheden stimuleren en die aansluiten op de leerstijlen van studenten, zoals beschreven bij het resultaatgebied "Ontwikkeling onderwijswerkvormen en studiemateriaal" van de functie van Docent.
Bezwaar ongegrond.