Datum uitspraak: 14-03-2007
Nummer uitspraak: 103227
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster is vóór de referteperiode ziek geworden en vervolgens heeft een stapsgewijze reïntegratie op de werkplek plaats gehad. Deze reïntegratie verkeert in een vergevorderd stadium, maar is nog niet definitief afgesloten. Gebleken is dat de werkzaamheden van de werkneemster als gevolg van ziekte tijdelijk wezenlijk veranderd zijn gedurende de referteperiode. Voorts heeft de werkneemster bij de werkgever het perspectief van de nieuwe werkzaamheden aan de orde gesteld. De werkgever heeft toegezegd hierop terug te komen, hetgeen echter niet is gebeurd. De in de referteperiode door de werkneemster verrichte werkzaamheden houden aldus niet een representatief beeld in van de functie. Ook de werkzaamheden die de werkneemster verrichtte in de periode die aan haar arbeidsongeschiktheid vooraf ging, dienen in aanmerking genomen te worden voor de indeling in de nieuwe functieordening.  De Commissie adviseert de werkgever de functie van de werkneemster opnieuw in te delen en wel mede op basis van de werkzaamheden die haar vóór de ingang van haar arbeidsongeschiktheid waren opgedragen.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: