Datum uitspraak: 22-08-2007
Nummer uitspraak: 103410
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is van mening dat zijn functie ingedeeld dient te worden in de functie van Hogeschooldocent (schaal 12). Er was sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de teamleden, zonder nadrukkelijke hiërarchie. Er bestond geen exclusieve verantwoordelijkheid van de werknemer voor aanpassing en/of samenstelling van grotere delen van het curriculum en voor het samenstellen van onderwijsprogramma's. Evenmin was hij aan te spreken op de resultaten van het team op genoemde terreinen. Geen aansturing en coördinatie van collega's en de door de werknemer geleide projecten zijn niet interdisciplinair, doch uitsluitend op de opleiding zelf gericht. Datzelfde geldt voor de coördinerende werkzaamheden welke van overwegend praktische en uitvoerende aard zijn.
Bezwaar ongegrond.