Datum uitspraak: 22-08-2007
Nummer uitspraak: 103407
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Hogeschooldocent (schaal 12) Het advies van de interne commissie noch de daarop gebaseerde beslissing van de werkgever bevatten concrete aanknopingspunten voor de stelling dat de werkzaamheden van de werknemer op het niveau van Hogeschooldocent zo beperkt van omvang waren dat indeling in de functie van Hogeschooldocent daardoor niet gerechtvaardigd kon worden. De werkgever kon deze duidelijkheid ter zitting evenmin verschaffen. Gelet hierop voldoet de bestreden beslissing niet aan de daaraan in redelijkheid te stellen motiveringseisen. Een louter kwantitatieve invulling van de werkzaamheden op het niveau Hogeschooldocent overschrijdt de grenzen van vrijheid voor de werkgever de indelingscriteria nader te expliciteren, zeker als er sprake is van het voorkomen van dergelijke werkzaamheden op verschillende resultaatgebieden.
Bezwaar gegrond.