Datum uitspraak: 03-07-2007
Nummer uitspraak: 103409
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Hogeschooldocent schaal 12. De werkgever heeft de systematiek juist toegepast. De met de MR overeengekomen uitvoeringsregels die de werkgever hanteert, gelden als gegeven en worden marginaal getoetst. In de referteperiode werd binnen het team van de werknemer uitgegaan van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de teamleden, zonder nadrukkelijke hiërarchie. Het is in deze situatie voorstelbaar dat een teamlid met een zodanige zelfstandigheid opereert dat hij ondanks de organisatorische inbedding toch voldoet aan bepaalde kenmerken van de resultaatgebieden van de Hogeschooldocent, maar daar is in het geval van de werknemer niet van gebleken. Er bestond geen exclusieve verantwoordelijkheid voor aanpassing en/of samenstelling van grotere delen van het curriculum en voor het samenstellen van onderwijsprogramma's. De afstudeercoördinatie door de werknemer hield niet curriculumvorming in maar bestond uit organisatorische en logistieke werkzaamheden en deels inhoudelijke werkzaamheden, zoals beoordeling van het afstudeerplan. Het door de werknemer verrichte onderzoek had geen meerjarenopzet en was niet vakoverstijgend.
Bezwaar ongegrond.