Datum uitspraak: 02-03-2007
Nummer uitspraak: 103354
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in functieprofiel Hogeschooldocent en stelt een aantal kernactiviteiten van dat profiel uit te voeren.
De werkzaamheden in het kader van het buitenland-project betreffen weliswaar het ontwikkelen van leerplannen, maar dit geschiedt in een projectstructuur, onder gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de werknemer over deze leerplannen slechts een adviserende rol naar de lokale overheid heeft. Aldus is geen sprake van het zelfstandig ontwikkelen van leerplannen en bijbehorende moduledoelen, zoals omschreven in resultaatgebied 2.8 van het functieprofiel van Hogeschooldocent. De werknemer geeft leiding aan werkprocessen, maar dit betreft niet meer omvangrijke ontwikkelingsgerichte werkprocessen. Dit is een rechtstreeks gevolg van het feit dat de aard en inhoud van de post-HBO opleiding waar de werknemer werkzaam is van minder complexe aard is dan die van de reguliere initiële vierjarige opleiding. Ook is van een integrale leidinggevende verantwoordelijkheid geen sprake  en er is sprake van onder andere andere curriculumontwikkeling, maar dit betreft voornamelijk vernieuwing van bestaand materiaal. Van innovatie en het uitvoeren van onderwijsvisieontwikkeling alsmede het tonen van onderwijskundig leiderschap door de werknemer is niet gebleken. De werknemer functioneert niet als aanjager voor vernieuwing van de opleiding.
Bezwaar ongegrond.