Datum uitspraak: 31-10-2006
Nummer uitspraak: 103041
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is Hogeschooldocent met maximumschaal 12 en wenst indeling in profiel Senior docent schaal 12. Werknemer heeft bezwaar tegen de gevolgde procedure; zo is er geen instemming aan de medezeggenschapsraad gevraagd; de werknemer is ook niet gehoord door zijn leidinggevende voordat de indeling plaatsvond. Tevens meent de werknemer dat zijn werkzaamheden als lid van de curriculumcommissie en als themacoördinator de functie van Docent overstijgen en beter passen bij de functie van Senior docent. Het argument met betrekking tot het ontbreken van instemming van de CMR met de invoering van FUWA-HBO passeert de Commissie omdat ter zake door de CMR geen procedure is aanhangig gemaakt bij de rechter of de geschillencommissie. Voorts is de werknemer door het uitblijven van een gesprek met zijn leidinggevende niet zodanig in zijn belangen geschaad dat het bezwaar om die reden gegrond moet worden verklaard. De Commissie oordeelt voorts dat de bijdrage van werknemer aan de curriculumcommissie het leveren van een bijdrage aan de innovatie van het onderwijs betreft, als omschreven in de functie van Docent. Tevens is de werknemer als één van de 12 themacoördinatoren van de faculteit niet kaderstellend bezig en coördineert en beoordeelt hij geen docenten zoals bedoeld in de functiebeschrijving van Senior docent. Ook voor het overige is de Commissie van oordeel dat de werkgever de werknemer in redelijkheid heeft kunnen indelen in de functie van Docent.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: