Datum uitspraak: 03-07-2007
Nummer uitspraak: 103401
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Hogeschooldocent schaal 12. De werkgever heeft de systematiek juist toegepast. De met de MR overeengekomen uitvoeringsregels die de werkgever hanteert, gelden als gegeven en worden marginaal getoetst. Niet gebleken is dat de werknemer belast is geweest met de opzet en realisatie van inter- en multidisciplinaire programma's. In de referteperiode werd binnen het team van de werknemer uitgegaan van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de teamleden, zonder nadrukkelijke hiërarchie. Het is in deze situatie voorstelbaar dat een teamlid met een zodanige zelfstandigheid opereert dat hij ondanks de organisatorische inbedding toch voldoet aan bepaalde kenmerken van de resultaatgebieden van de Hogeschooldocent, maar daar is in het geval van de werknemer niet van gebleken. Er bestond geen exclusieve verantwoordelijkheid voor aanpassing en/of samenstelling van grotere delen van het curriculum en voor het samenstellen van onderwijsprogramma's. De coördinerende werkzaamheden in het kader van het International Technology Management betreffen werkzaamheden aangaande de afstemming van programmaonderdelen van verschillende opleidingen waarbij de werknemer keuzepatronen voor studenten coördineert. Dit is geen coördinatie van de ontwikkeling van het onderwijs binnen een deel van de opleiding zoals aangegeven bij de Hogeschooldocent.
Bezwaar ongegrond.