Datum uitspraak: 06-06-2007
Nummer uitspraak: 103406
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in de functie van Hogeschooldocent met schaal 12.
De werkgever heeft de systematiek juist toegepast. De met de MR overeengekomen uitvoeringsregels die de werkgever hanteert, gelden als gegeven en worden marginaal getoetst.
In de werkzaamheden van Blokcoördinator is de werknemer in overwegende mate belast met procesmatige coördinerende werkzaamheden zonder dat daarbij inhoudelijk aansturing van collega's - die in hun eigen specialisme leidend waren - dan wel ontwikkeling van het onderwijsprogramma plaats vond. Er was geen sprake van het inhoudelijk aansturen van collega's zoals beschreven onder de kernactiviteit "Coördinatie en organisatie" van de Hogeschooldocent. De werkzaamheden van de werknemer als lid van de curriculumcommissie zijn adviserend en ondersteunend en vallen onder de kernactiviteit "Ontwikkeling onderwijswerkvormen en studiemateriaal" van de functie van Docent. In tegenstelling tot wat de werknemer stelt is het doen van multidisciplinair onderzoek voor indeling in de functie van Hogeschooldocent schaal 12 vereist. Gesteld noch gebleken is dat de werknemer hiermee belast is geweest.
Bezwaar ongegrond.