Datum uitspraak: 16-04-2007
Nummer uitspraak: 103402
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in functie Hogeschooldocent schaal 12.
Indeling in organieke functies kan in redelijkheid plaatsvinden. De werkgever heeft de tot 2004 verrichte detacheringswerkzaamheden buiten beschouwing kunnen laten aangezien de werkzaamheden in het studiejaar 2005-2006 representatief zijn voor de ook thans door de werknemer vervulde functie. De werknemer droeg, als enige deskundige op dit gebied, de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van het onderwijs voor het afstudeerprofiel Z. Deze verantwoordelijkheid betreft bredere onderdelen van het curriculum als genoemd onder het resultaatgebied "Ontwikkeling onderwijswerkvormen en studiemateriaal" van de hogeschooldocent. Tevens zijn deze werkzaamheden van invloed op de inhoud van het onderwijs in eerdere fasen van het curriculum.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: