Datum uitspraak: 13-04-2007
Nummer uitspraak: 103414
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Hogeschooldocent met schaal 12. De vraag of met de door de werkgever gekozen aanpak wel is gehandeld in het belang van de hogeschool of van het HBO-onderwijs staat niet ter beoordeling van de Commissie. De hogeschooldocent verzorgt bredere onderdelen van het curriculum met meerjareneffecten. De werknemer verzorgt thema's en de ontwikkeling van het Wiskundeonderwijs, hetgeen niet de ontwikkeling van bredere onderdelen betreft. Hieruit vloeit voort dat er ook geen sprake kan zijn van inhoudelijke aansturing en coördinatie van collega's in relatie tot die bredere onderdelen van het curriculum.
Bezwaar ongegrond.