Datum uitspraak: 08-01-2008
Nummer uitspraak: 103496
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster was voorheen werkzaam als assistent cateringmanager. Zij wenst indeling in een functie met tenminste schaal 5. Zij stelt verantwoordelijk te zijn voor het inwerken, functioneren en aansturen van de kantinemedewerkers en uitzendkrachten. Tevens verricht zij bepaalde licht administratieve werkzaamheden. Het is de Commissie gebleken dat, afgezien van werkneemster, alle kantinemedewerkers in dienst zijn van een (externe) cateraar en dat ook de uitzendkrachten door deze cateraar worden ingehuurd. Deze medewerkers worden aangestuurd door een locatiemanager. De werkneemster is derhalve niet met leidinggevende taken belast. De licht administratieve werkzaamheden zijn in de functiebeschrijving opgenomen. Ten slotte acht de Commissie de op de FUWA-HBO-kenmerken 3 en 8 toegekende scores juist nu de werkzaamheden een beperkte invloed hebben op de directe collega's en het effect van het werk direct merkbaar is. Ook het gevolg van de beslissing is op voorhand duidelijk en meteen vast te stellen.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: