Datum uitspraak: 14-12-2007
Nummer uitspraak: 103349
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster wenst indeling in profiel Hogeschooldocent 1 schaal 12. De werkgever heeft niet weersproken heeft dat de werkneemster een belangrijke rol vervulde door het initiëren, coördineren, opzetten en inrichten en realiseren van de ontwikkeling van de minor ICS, alsmede door het begeleiden van docenten hierbij. Zij had hierbij de rol van voortrekker en stuurde docenten vanuit verschillende disciplines aan waarbij sprake was van complexiteit omdat uitvoering gebeurde op de verschillende niveaus in verschillende talen. Door de indeling van de functie van de werkneemster op het onderdeel "Onderwijsontwikkeling" op het niveau Hogeschooldocent 2 is door de werkgever geen recht gedaan aan voornoemde rol van de werkneemster in de minor ICS.
Voor het indelingscriterium "Onderwijsuitvoering" geldt dat de werkneemster als voortrekker van de minor een coördinerende en begeleidende rol had ten opzichte van de docenten die belast waren met het geven van de varianten in de minor. Aldus dienen ook deze werkzaamheden ingedeeld te worden op niveau 1 van de Hogeschooldocent.
Volgens de door de werkgever gehanteerde indelingsregels is het functieprofiel Hogeschooldocent niveau 1 van toepassing als is voldaan aan twee van de daarbij behorende vier indelingscriteria, waaronder minimaal "Onderwijsuitvoering". Derhalve dient de werkneemster ingedeeld dient te worden in het profiel Hogeschooldocent 1 schaal 12.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: