Datum uitspraak: 20-11-2008
Nummer uitspraak: 103785
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster stelt in aanmerking te komen voor het profiel Hogeschooldocent 1, schaal 12. Voor die laatste functie dient werkneemster te voldoen aan twee van de vier voor de functie geldende indelingscriteria, waaronder in ieder geval Onderwijsuitvoering. Omdat niet is gebleken van functionele en projectmatige begeleiding en aansturing van collega's voldoet de werkneemster ten aanzien van dit criterium niet aan niveau 1. Voorts is gedurende de referteperiode geen sprake geweest van het aansturen van collega's zodat de werkneemster ten aanzien van het indelingscriterium Onderwijsontwikkeling niet op niveau 1 kan worden ingedeeld. Dit geldt eveneens voor de indelingscriteria Onderzoek en kennisontwikkeling en Organisatie en coördinatie van onderwijsprocessen zodat de Commissie een indeling als Hogeschooldocent 2 passend acht. Ook de procedurele bezwaren van werkneemster leiden niet tot gegrondverklaring van het bezwaar.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: