Datum uitspraak: 26-03-2008
Nummer uitspraak: 103363
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bijna een jaar na de indelingsbeslissing heeft de werkgever de functie van de werknemer alsnog in het door de werknemergewenste profiel Hogeschooldocent 1 ingedeeld. De werkgever voert aan dat de werknemer geen belang meer heeft bij zijn bezwaar. Dit is volgens de werknemer niet juist, want zijn belang ligt in het geschaad zijn van zijn CV en in het niveau van de hem opgedragen werkzaamheden op grond van het functieprofiel. De werkgever is hierbij uitgegaan van de hoeveelheid door de werknemer ontwikkelde ECTS. Hij heeft hiermee gehandeld in strijd met de door hem zelf ontwikkeld beleid, waarin is aangegeven dat bij indeling niet alleen mag worden afgegaan op kwantitatieve aspecten. Aldus is niet gebleken dat zich belangrijke veranderingen in de opgedragen taken hebben voorgedaan zodat de werkgever de functie redelijkerwijze niet heeft kunnen indelen in het functieprofiel van Hogeschooldocent niveau 2. 
Bezwaar is gegrond.

Trefwoorden: