Datum uitspraak: 16-11-2006
Nummer uitspraak: 103212
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer stelt dat hij vrijwel geen lessen meer geeft doch hoofdzakelijk managementtaken verricht, zodat de fuwa-hbo voorbeeldfunctie van afdelingsmanager voor hem meer herkenbaar is. De Commissie overweegt dat een groot deel van de werkzaamheden van de werknemer betrekking heeft op het coördineren van de opleiding SPH. Deze werkzaamheden zijn als uitvoerend en organisatorisch te betitelen en gebeuren onder verantwoordelijkheid van de opleidingsdirecteur. De werkzaamheden vallen naar het oordeel van de Commissie onder het profiel van de hogeschooldocent. Nu de werknemer ook voor het overige niet aannemelijk heeft gemaakt dat zijn werkzaamheden niet in dit profiel zijn onder te brengen, oordeelt de Commissie het bezwaar ongegrond. Ten aanzien van het bezwaar tegen de functiebenaming - werknemer zou graag de benaming opleidingscoördinator terugzien in de functiebenaming - overweegt de Commissie dat het tot de beleidsvrijheid van de werkgever behoort, uiteraard binnen de grenzen die de CAO-HBO en het conversiebestand daaraan stellen, om te oordelen welke namen van functies in het functieboekwerk worden opgenomen.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: