Datum uitspraak: 08-05-2007
Nummer uitspraak: 103357
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling  in profiel Hoofddocent 1 met schaal 13 en stelt te voldoen aan de indelingscriteria behorende bij deze functie. De Commissie stelt vast dat de werknemer gedurende de gehele referteperiode de taak van opleidingscoördinator voor de opleiding Kust en Zeestudies heeft waargenomen voor de opleidingsdirecteur. De werkgever heeft bevestigd dat deze werkzaamheden op zichzelf een indeling in de functie van Hoofddocent 1 rechtvaardigen doch heeft de werknemer, in afwijking van het advies van de (interne) bedenkingencommissie functieordening, niet als zodanig ingedeeld omdat het tijdelijke werkzaamheden betrof en omdat de desbetreffende functie niet in de formatie van de hogeschool is opgenomen. De Commissie oordeelt dat de werkgever deze werkzaamheden wel hadden moeten meenemen in zijn indelingsbeslissing omdat het een omvangrijk gedeelte van de werkzaamheden betrof en vooral ook omdat de werknemer deze na de referteperiode ook nog is blijven verrichten.
Bezwaar gegrond en advies werknemer in te delen in de functie van Hoofddocent 1 met schaal 13.

Trefwoorden: