Datum uitspraak: 08-05-2007
Nummer uitspraak: 103355
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Instructeur/docent praktijkonderwijs 1 met schaal 9 en stelt dat de waardering in het kader van de Hay-systematiek niet inzichtelijk is en onvoldoende gemotiveerd. De door de werkgever gekozen Hay-functiewaarderingssystematiek is ook voor de Commissie een gegeven waaraan zij zich bij de beoordeling van het bezwaar dient te houden. Werkneemster voldoet niet aan het indelingscriterium 'Onderwijsuitvoering' zoals omschreven bij de Instructeur/docent praktijkonderwijs 1. Zij verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van een docent, er is sprake van een door het moduleteam vastgesteld didactisch concept en de werknemer heeft geen opgedragen adviesfunctie over de aan te dragen oplossing ingeval van problemen. Nu zij in ieder geval diende te voldoen aan dit indelingscriterium kan de werknemer reeds om deze reden niet in voornoemde functie worden ingedeeld. Overigens voldoet de werknemer ook niet aan de overige indelingscriteria op niveau 1.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: