Datum uitspraak: 24-02-2009
Nummer uitspraak: 103898
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster heeft eerder bezwaar bij de Commissie ingediend (103249). Dat bezwaar is gegrond verklaard omdat de door de werkgever gehanteerde referteperiode vanwege de ziekte van werkneemster in die periode geen juist beeld gaf van de door haar verrichte werkzaamheden. Werkneemster is vervolgens opnieuw ingedeeld in de functie van kerndocent (schaal 11) doch meent te moeten worden ingedeeld in de functie van hogeschooldocent (schaal 12). De Commissie overweegt dat de (vele) werkzaamheden die werkneemster binnen de opleiding - en in enkele gevallen ook opleidingsoverstijgend - heeft verricht, alle gemeen hebben dat zij gericht zijn op hetzij de onderwijspraktijk, hetzij de onderwijsorganisatie, waarbij hoofdzakelijk sprake is van het verder ontwikkelen van reeds bestaande concepten of het aanpassen daarvan aan (actuele) ontwikkelingen in de beroepspraktijk. De Commissie is van oordeel dat deze werkzaamheden bij uitstek passen binnen het profiel van de kerndocent. Het leggen van de voor deze werkzaamheden benodigde contacten en het begeleiden van collega's vallen hier eveneens onder. Ook de ontwikkeling van nieuwe modules voor de propedeuse behoort tot de kernactiviteiten uit de functiebeschrijving van kerndocent: "het vernieuwen of nieuw ontwikkelen van een leerlijn of periode in het curriculum van een opleiding". De werkgever heeft werkneemster in redelijkheid kunnen indelen in de functie van kerndocent. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: