Datum uitspraak: 10-11-2006
Nummer uitspraak: 103231
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is conform het advies van de interne bezwarencommissie ingedeeld in het profiel kerndocent (schaal 11) met ontwikkelmogelijkheden voor de functie van hogeschooldocent (schaal 12). Werknemer stelt dat het niet leveren van een bijdrage aan kennisgestuurd onderwijs niet aan indeling als hogeschooldocent in de weg hoeft te staan. Werkgever stelt dat het leveren van een bijdrage aan kennisgestuurd onderwijs belangrijker wordt naarmate het een hogere onderwijsfunctie betreft. De Commissie is van oordeel dat in de ontwikkelde kerntypologie indeling als hogeschooldocent enkel goed denkbaar is indien het inbrengen van vernieuwende kennis tot de werkzaamheden behoort. Er is hoofdzakelijk sprake van het verder ontwikkelen of aanpassen van reeds bestaande concepten.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: