Datum uitspraak: 01-07-2005
Nummer uitspraak: 102780
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster ondersteunt de Raad van Bestuur van de hogeschool en voert aan dat haar functie dient te worden ingedeeld in het profiel Beleidsmedewerker, variant ambtelijk secretarisschap. Blijkens het functieprofiel Beleidsmedewerker is het doel van die functie de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijstelling van beleid. Het zwaartepunt van de functie ligt blijkens de resultaatgebieden in de voorbereiding, analyse, ontwikkeling, implementatie, advisering en evaluatie van beleid. Voor wat betreft de variant 'Resultaatgebied Ambtelijk Secretarisschap' is het beleidsaspect van de functie vertaald in de formulering van de Kernactiviteit 'inhoudelijk organiseren van vergaderingen',in  het Kader 'beleidsterrein' en in de Voorbeeldactiviteit 'formuleren van standpunten, concipiëren van brieven, nota's en schriftelijke adviezen'. Beleidsstukken betreffen richtinggevende stukken met een visie op de toekomst. De werkzaamheden die werkneemster verricht, betreffen niet het inhoudelijke beleid. Het gegeven dat werkneemster een aantal activiteiten uitvoert dat ook door de Beleidsmedewerker in de variant Ambtelijk Secretarisschap wordt uitgevoerd (notuleren en organiseren vergaderingen) betekent nog niet dat zij beleidswerk verricht. Profiel Management assistent is het meest passend.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: