Datum uitspraak: 21-07-2008
Nummer uitspraak: 103393
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer bepleit een indeling in de functie van Teamleider of van Adviseur. Bij de instelling was sprake van een samenloop van de invoering van een nieuw functiebouwwerk met de opbouw van het nieuwe organisatieonderdeel SSC, alwaar werknemer sedert september 2005 werkzaam was. De Commissie acht het echter niet onredelijk dat de werkgever onder deze bijzondere omstandigheden heeft besloten de toekomstige situatie voor de indeling leidend te laten zijn. Eerdere werkzaamheden zouden niet tot een hogere inschaling hebben geleid. De werkzaamheden van de werknemer van na september 2005 zijn te brengen onder de doelomschrijving en de kernactiviteiten van het functieprofiel Medewerker Gegevensbeheer. Dat werknemer bij aanvang van deze werkzaamheden een andere functie-inhoud met meer beleidsmatige aspecten voor ogen stond en dit hem ook was toegezegd, kan niet door de Commissie worden getoetst en kan ook niet leiden tot een indeling in bijvoorbeeld de functie van Adviseur en/of Teamleider nu werknemer deze werkzaamheden niet (volledig) heeft verricht. Omdat werknemer gedurende de referteperiode niet voldeed aan het criterium ''Beleidsondersteuning" komt hij niet voor een indeling in de functie van Medewerker Gegevensbeheer niveau 1 in aanmerking. De werkzaamheden van werknemer bevatten echter wel elementen van de Medewerker Gegevensbeheer 1, zoals het onderhouden van contacten met externe partijen.

Trefwoorden: