Datum uitspraak: 16-11-2006
Nummer uitspraak: 103228
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is senior-secretaresse op een bedrijfsbureau. Zij stelt dat de interne bezwarencommissie ten onrechte heeft vastgesteld dat er overeenstemming bestond over de inhoud van haar functie. Voor vervangingswerkzaamheden op een hoger niveau heeft de werkneemster een toelage ontvangen, hetgeen erop wijst dat deze niet tot haar reguliere functie behoren. Het is echter onvoldoende duidelijk welke door de werkneemster verrichte werkzaamheden moeten worden beschouwd als taken die uit hoofde van haar reguliere functie zijn opgedragen. Vandaar dat de Commissie adviseert om de werkzaamheden opnieuw te inventariseren en meer duidelijkheid te creëren in de onderscheidende elementen tussen de schaal 6- en de schaal 7-functie.
Bezwaar gegrond.