Datum uitspraak: 13-11-2008
Nummer uitspraak: 103759
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer bepleit primair indeling in het functieprofiel Lector, schaal 14, en subsidiair in het functieprofiel Hoofddocent, schaal 13.
De werknemer heeft meer dan vijf jaar werkzaamheden in detachering voor de Hogeschool gedaan. Het is redelijk om deze werkzaamheden als basis te nemen voor de indeling. De Lector die als direct leidinggevende van de werknemer functioneerde, heeft de werkzaamheden van de werknemer in detail beschreven. De werkgever heeft erkend dat de Lector goed op de hoogte was en heeft voorts aangegeven zelf niet goed zicht hierop te hebben gehad. Deze beschreven werkzaamheden sluiten nauw aan bij het functieprofiel Lector. De werkgever had de functie van de werknemer redelijkerwijze dan ook in dit functieprofiel dienen in te delen.
Bezwaar gegrond.