Datum uitspraak: 22-01-2007
Nummer uitspraak: 103346
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Docent D en stelt een aantal kernactiviteiten van dat profiel uit te voeren. De werknemer geeft leiding aan werkprocessen, maar dit betreft niet meer omvangrijke ontwikkelingsgerichte werkprocessen. Dit is een rechtstreeks gevolg van het feit dat de aard en inhoud van de post-HBO opleiding waar de werknemer werkzaam is van minder complexe aard is dan die van de reguliere initiële vierjarige opleiding. De werknemer is belast met onderdelen van het functioneel leidinggeven maar van een integrale leidinggevende verantwoordelijkheid is geen sprake. Voorts is de werknemer belast met onder andere curriculumontwikkeling, maar dit betreft voornamelijk vernieuwing van bestaand materiaal. Van innovatie en het uitvoeren van onderwijsvisieontwikkeling alsmede het tonen van onderwijskundig leiderschap door de werknemer is niet gebleken. De werknemer functioneert niet als aanjager voor vernieuwing van de opleiding.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: