Datum uitspraak: 08-04-2011
Nummer uitspraak: 104904
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het bezwaar is gericht tegen de beslissing, genomen in dossier
104893, om een klacht wegens verjaring (termijn van 1 jaar overschreden) niet in behandeling te nemen. Overwogen werd dat klaagster in maart 2008 op de hoogte was van het schooladvies. Eerst twee en een half jaar later heeft zij een klacht ingediend bij de school en het schoolbestuur. Het uitgangspunt van de beoordeling is daarom dat de klacht bij de LKC te laat is ingediend.
Hoewel in het algemeen de betekenis van een schooladvies niet meteen duidelijk behoeft te zijn en het advies bovendien over een reeks van jaren gevolgen kan hebben, is in de onderhavige zaak niet gebleken van omstandigheden die kunnen dienen als rechtvaardiging van de termijnoverschrijding. Bezwaar ongegrond.