Datum uitspraak: 07-04-2011
Nummer uitspraak: 104877
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaar tegen de beslissing van de Commissie om de klacht van een ex-werknemer over de weigering van de voormalig werkgever, om na het eindigen van het dienstverband een door bezwaarde zelf gekozen loopbaantraject te faciliteren, niet in behandeling te nemen, omdat de klacht onvoldoende betrekking heeft op kwaliteitsaspecten van het onderwijs als zodanig.
Indien een klacht voornamelijk betrekking heeft op rechtspositionele aangelegenheden anders dan ter zake van bejegening of kwesties die het onderwijs raken, is er voor de Commissie geen taak weggelegd. Bezwaarde voert weliswaar terecht aan dat de begeleiding van personeelsleden van invloed kan zijn op de kwaliteit van het onderwijs, maar er bestaat te weinig verband verband tussen de begeleiding waarop hij in dit geval aanspraak maakt en de kwaliteit van het onderwijs om de klacht in behandeling te nemen. Bezwaar ongegrond.