Datum uitspraak: 15-06-2011
Nummer uitspraak: 104953
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter om de klacht van een werknemer over de gang van zaken rond zijn overplaatsing naar een andere locatie van de school niet in behandeling te nemen, omdat de klacht onvoldoende betrekking heeft op kwaliteitsaspecten van het onderwijs als zodanig.
Indien een klacht voornamelijk betrekking heeft op rechtspositionele aangelegenheden anders dan ter zake van bejegening of kwesties die het onderwijs raken, is er voor de Commissie geen taak weggelegd. Bezwaarde voert in zijn bezwaarschrift weliswaar aan dat het feit dat hij is overgeplaatst terwijl op andere locaties docenten les geven in vakken waarvoor zij niet bevoegd zijn, van invloed kan zijn op de kwaliteit van het onderwijs, maar er bestaat te weinig verband tussen overplaatsing en de kwaliteit van het onderwijs om de klacht in behandeling te nemen. Het bezwaar is ongegrond.