Datum uitspraak: 18-10-2019
Nummer uitspraak: 108890
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Uit een cultuuronderzoek binnen de school kwamen signalen over ongewenst gedrag van en het creëren van een angstcultuur door de werknemer. Hierop schakelt de werkgever een ander onderzoeksbureau in om deze signalen nader te onderzoeken. Omdat de werknemer niet instemde met een vrijstelling van werkzaamheden, is hij bij wijze van ordemaatregel geschorst in het belang van de instelling. Tegen dit besluit dient de werknemer bezwaar bij de Commissie in.

Uitspraak van de Commissie
De Commissie adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren.

Toelichting
De ernstige signalen over ongewenst gedrag van de werknemer en het creëren van een onveilig schoolklimaat zijn voldoende reden voor de werkgever om een onderzoek in te stellen. Het belang van de school om dit onderzoek ongehinderd te kunnen uitvoeren, weegt zwaarder dan het belang van de werknemer om zijn werkzaamheden te kunnen uitoefenen. De werkgever heeft de werknemer daarom in redelijkheid mogen schorsen bij wijze van ordemaatregel.
Maar de schorsing mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk. 
De werkgever had meer kunnen sturen op een tijdige afronding van het onderzoek, zeker omdat de werknemer feitelijk al meer dan 3 maanden thuis zit. Ter voorlichting van partijen deelt de Commissie mee dat bij een mogelijke verlenging van de schorsing de verweerprocedure, zoals is opgenomen in de cao, van toepassing is.