Datum uitspraak: 14-05-2021
Nummer uitspraak: 109654
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Cao-partners zijn een wijziging van de cao po overeengekomen.
Daarbij is onder andere bepaald dat de directieleden uiterlijk per 1 augustus 2020 zullen worden ingepast in de nieuwe salarisschalen die horen bij de zwaarte van de functie. De functie van de werkneemster wordt ingedeeld in die van directeur met schaal D12.

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Nadat de werkgever het bestreden besluit heeft genomen heeft hij op een later tijdstip een nieuwe beslissing genomen en hij heeft de werkneemster met terugwerkende kracht de functie van directeur met schaal D13 toegekend. Daarmee komt aan het bezwaar belang te ontvallen.