Datum uitspraak: 17-05-2021
Nummer uitspraak: 109649
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Cao-partners zijn een wijziging van de cao po overeengekomen.
Daarbij is onder andere bepaald dat de directieleden uiterlijk per 1 augustus 2020 zullen worden ingepast in de nieuwe salarisschalen die horen bij de zwaarte van de functie. De functie van de werkneemster wordt ingedeeld in die van directeur met schaal D12.

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is ongegrond.

Toelichting
De werkneemster is niet belast met meerjarenbeleidsontwikkeling op bovenschool niveau. Voorts heeft de werkneemster in het verleden onder mandaat van het bevoegd gezag projecten geleid en bestuurlijke werkzaamheden verricht, maar de werkgever heeft dat enige jaren terug weer naar zich toe getrokken. Daarmee voldoet de werkneemster in haar functie niet aan de onderscheidende kenmerken van de functie directeur D13. 

Trefwoorden: