Datum uitspraak: 11-07-2018
Nummer uitspraak: 108213
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft al langere tijd een taalspraakstoornis (TOS). Dat is steeds opnieuw vastgesteld. Uiteindelijk is een tlv toegekend voor integrale problematiek. Vader is het daar niet mee eens. Volgens vader is in die problematiek de TOS doorslaggevend en niet het gedrag. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond, geadviseerd wordt het besluit in te trekken.

Toelichting
Het oordeel over het gedrag van de leerling is alleen gebaseerd op ervaringen in school. Onderzoek is daar niet naar uitgevoerd. Dat had wel gemoeten nu dat gedrag leidt tot een tlv cluster 4, terwijl er tal van deskundigenonderzoeken zijn die wijzen op een taalspraakstoornis, waarvoor een verwijzing naar cluster 2 passend is.