Datum uitspraak: 29-11-2019
Nummer uitspraak: 108983
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling heeft veel begeleiding nodig. Hij is beweeglijk, heeft een korte spanningsboog en moeite met regels. Voor veel taken heeft hij 1 op 1 begeleiding nodig. Dit beeld bestond ook al op zijn vorige school. De school kan de benodigde begeleiding niet bieden en vraagt voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het speciaal basisonderwijs (sbo) aan.

Advies van de Commissie
Het bestreden besluit kan in stand blijven, als het samenwerkingsverband het besluit voorziet van een daadkrachtige motivering, waarbij het ook de inhoud van de deskundigenadviezen op inzichtelijke wijze betrekt.

Toelichting
De leerling is geobserveerd en besproken in integraal disciplinair overleg. Er is ook tweemaal een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De problematiek van de leerling leidt tot een stagnerende leerontwikkeling. Hij heeft een rustige, gestructureerde omgeving nodig, met kleine klassen, voldoende afwisseling van inspanning en ontspanning en een goed pedagogisch klimaat, waar regels duidelijk zijn en consequent worden nageleefd. Hij is gebaat bij een school met kennis en expertise op dit gebied.