Datum uitspraak: 13-01-2020
Nummer uitspraak: 109046
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling scoort op de verkorte Rakit-2 een IQ van 82. Haar ontwikkeling blijft daar sterk bij achter. Tijdens de hoorzitting blijkt dat een jaar later klassikaal de Nscct is afgenomen. De leerling scoorde toen een IQ van 65.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert de toelaatbaarheidsverklaring (tlv) te baseren op recent, volledig psychodiagnostisch onderzoek. Als blijkt dat speciaal basisonderwijs (sbo) niet passend is, dan hoort het samenwerkingsverband het tlv-besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen. Daarnaast adviseert de Commissie om de tweede deskundigenverklaring te repareren.  

Toelichting
De leerling heeft qua begeleiding (en mogelijk zorg) een meer intensieve vorm van onderwijs nodig. Welke vorm dit moet zijn, is te onduidelijk. Daarom is aanvullend onderzoek nodig. 
Het is toegestaan dat de eerste en tweede deskundigenverklaring elk zijn opgesteld door een orthopedagoog. Maar de deskundigen zijn bij voorkeur afkomstig uit verschillende disciplines. De tweede verklaring is niet ondertekend en de functie van de deskundige is er niet op vermeld. Dit vereist reparatie voor de beslissing op bezwaar.