Datum uitspraak: 04-10-2021
Nummer uitspraak: 2021012541
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling in groep 3 heeft fysieke problemen, waardoor hij moeilijk kan lopen en zeer slecht ziet. Ondanks de geboden ondersteuning komt de leerling onvoldoende tot leren en ontwikkeling. Het samenwerkingsband kent een tlv-sbo toe.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert bij de heroverweging het bestreden besluit te herroepen door het in trekken en een nieuw besluit te nemen.
                
Toelichting
De mate van begeleiding die de leerling nodig heeft, overstijgt de mogelijkheden van het reguliere onderwijs. Onduidelijk is in hoeverre de fysieke beperkingen van de leerling van invloed zijn op de cognitieve ontwikkeling en wat in dat opzicht de belastbaarheid is van de leerling. De begeleiding die op de school voor de leerling is ingezet is, heeft de aard van cluster 3-ondersteuning. Bovendien heeft de deskundige die vanaf de voorschool is betrokken, aangegeven so cluster 3 passend te vinden. Binnen het so cluster 3 zijn er deskundigen die gespecialiseerd zijn in de verwevenheid van en interactie tussen fysieke ondersteuning en begeleiding daarbij. Niet het sbo, maar so cluster 3 is passend voor de leerling.