Datum uitspraak: 14-01-2020
Nummer uitspraak: 108947
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De ondersteuningsbehoeften van de leerling overstijgen de mogelijkheden van de school. Het samenwerkingsverband heeft op aanvraag een tlv-sbo afgegeven. Inmiddels zit de leerling op een sbo-school. Moeder is het niet met de tlv-sbo eens. Zij wil haar zoon bij een reguliere basisschool aanmelden en meent dat de tlv-sbo dat belemmert.

Advies 
De tlv kan worden gehandhaafd.

Toelichting
Ondanks dat de leerling inmiddels onderwijs op een sbo-school volgt, heeft moeder belang bij behandeling van het bezwaarschrift omdat zij stelt dat de tlv-sbo belemmerend is bij de aanmelding van de leerling op een reguliere bassischool. Een beslissing op bezwaar kan die belemmeringen verminderen.
Gelet op de thans beschikbare informatie heeft de school in redelijkheid kunnen besluiten dat sbo voor de leerling passend is.