Datum uitspraak: 14-04-2021
Nummer uitspraak: 2021001321
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling zit in groep 6 van een reguliere basisschool en krijgt sinds de start op school extra ondersteuning. Ondanks de extra ondersteuning komt de leerling nauwelijks tot leren en ontwikkeling. Het samenwerkingsverband kent daarom een tlv-sbo toe.

Advies van de Commissie
Het tlv-besluit kan in stand blijven.

Toelichting
De geboden ondersteuning heeft niet het gewenste effect gehad. Er is intensievere begeleiding nodig om te kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De leerling is gebaat bij onderwijs dat aansluit bij zijn didactisch niveau, met meer individuele instructie en momenten van herhaling. Een plaatsing op het sbo is daarom het meest passend voor de leerling.