Datum uitspraak: 02-08-2021
Nummer uitspraak: 2021008713
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling zit in groep 4 van een reguliere basisschool. Ondanks een doublure in groep 3 en extra individuele begeleiding komt de leerling onvoldoende tot leren en ontwikkeling. Het samenwerkingsverband kent daarom een tlv-sbo toe.

Advies van de Commissie
Het tlv-besluit kan in stand blijven.

Toelichting
De geboden ondersteuning heeft niet het gewenste effect gehad. Er is intensievere begeleiding nodig om te kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De leerling heeft een omgeving nodig waar hij intensieve begeleiding krijgt op didactisch en gedragsmatig gebied. Een plaatsing op het sbo is daarom het meest passend voor de leerling.