Datum uitspraak: 26-06-2020
Nummer uitspraak: 109158
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De ouders van een leerling zijn het oneens met de verwijzing naar het sbo. Zij menen dat met extra begeleiding hun dochter regulier onderwijs kan volgen. Zij wijzen erop dat het besluit niet is gebaseerd op twee zelfstandige deskundigenverklaringen. 

Advies van de Commissie
Het besluit kan worden gehandhaafd.

Toelichting
Twee deskundigen hebben één gezamenlijk advies uitgebracht. Dat is in de wet niet zo geregeld. Er moet sprake zijn van twee zelfstandige verklaringen. Indien die worden opgesteld, kan de toelaatbaarheidsverklaring worden gehandhaafd.