Datum uitspraak: 25-08-2021
Nummer uitspraak: 2021006634
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Voor een leerling is een tlv-sbo afgegeven. Bezwaarden hebben na het aflopen van de bezwaartermijn een bezwaarschrift ingediend, te weten pas nadat de school die de tlv had aangevraagd een toezegging om de buitenschoolse opvang voor hun dochter te regelen introk. 

Advies van de Commissie
Het samenwerkingsverband kan in de beslissing op bezwaar het bezwaarschrift kennelijk-niet ontvankelijk verklaren.

Toelichting
Op het tlv-besluit staat vermeld dat daartegen binnen een termijn van zes weken bezwaar kon worden ingediend. Bezwaarden waren bekend met de mogelijkheid tot het maken van bezwaar en de termijn die daarvoor geldt. Bezwaarden hebben aangevoerd dat zij vanwege bijzondere omstandigheden niet tijdig bezwaar konden maken. Zij voelden zich onder druk gezet door de (directeur van de) school om in te stemmen met de aanvraag en - later - om geen bezwaar te maken. Deze omstandigheden maken niet dat bezwaarden niet tijdig bezwaar hadden kunnen maken. Het overschrijden van de bezwaartermijn is daarom niet verschoonbaar.