Datum uitspraak: 28-03-2019
Nummer uitspraak: 108605
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Vader maakt bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring so omdat hij vindt dat zijn zoon met buitenschoolse therapie regulier onderwijs kan volgen. 

Advies van de Commissie
Het besluit kan in stand blijven. Het samenwerkingsverband moet bij de beslissing op bezwaar wel een nadere onderbouwing geven van de gronden waarop de toelaatbaarheidsverklaring berust en twee separate deskundigenadviezen opstellen.

Toelichting
De toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven in overeenstemming met de procedurele eisen en criteria van het samenwerkingsverband. De schriftelijke motivering van de beschikking is onvoldoende. Het samenwerkingsverband moet deugdelijk motiveren waarom naast speciaal onderwijs ook een advisering voor het type onderwijs ZMOK is afgegeven. De motivering moet verwijzen naar twee separate deskundigenadviezen. De reden voor afgifte van de tlv is in dit geval niet gelegen in de cognitieve vermogens, maar in het gedrag van het kind.