Datum uitspraak: 02-01-2019
Nummer uitspraak: 108465
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is na een ernstig incident van school verwijderd en verwezen naar speciaal onderwijs. Zijn moeder maakt bezwaar tegen de tlv. Zij stelt dat de deskundigenverklaringen gebreken vertonen en dat haar zoon het regulier basisonderwijs kan volgen mits hij zijn medicijnen inneemt en de school daarop toeziet.

Advies van de Commissie
Naar de huidige stand van zaken kan het samenwerkingsverband het besluit niet handhaven. Als het samenwerkingsverband de tlv wil handhaven, dan moet het de aangegeven gebreken repareren in de te nemen beslissing op bezwaar.

Toelichting
Er is door de school geen ontwikkelingsperspectief opgesteld voor de leerling. De stukken die bij de tlv-aanvraag zijn ingediend gaan over incidenten en wisselend medicijngebruik door de leerling. Er is weliswaar een complex beeld bekend over de leerling, maar voldoende zicht op zijn begeleiding en ondersteuningsbehoefte ontbreekt. De eerste deskundige is geen orthopedagoog of psycholoog en dus onbevoegd. De tweede deskundige heeft geen zelfstandig oordeel gevormd over de aanvraag. De termijnoverschrijding van het bezwaar is verschoonbaar. Bezwaarde wist namelijk niet dat voor het maken van bezwaar een termijn geldt. Dit stond ook niet in het tlv-besluit.