Datum uitspraak: 16-03-2020
Nummer uitspraak: 109125
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerlinge volgt onderwijs in een specialistische groep, verbonden aan een Pedologisch Instituut. Haar gedrag vraagt veel begeleiding en de school vraagt een tlv aan.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert om de tlv te voorzien van een nieuwe deskundigenverklaring en ook van een draagkrachtige motivering. Hiervan voorzien kan de tlv gehandhaafd worden.

Toelichting
Er zitten formele gebreken aan het besluit. Er is geen inhoudelijke toelichting op de tlv verstrekt. Daarnaast is de tweede deskundige betrokken bij de aanvragende school zodat deze verklaring niet kan dienen ter onderbouwing van de tlv. Het samenwerkingsverband dient dit te herstellen. Inhoudelijk houdt de tlv stand.