Datum uitspraak: 19-11-2020
Nummer uitspraak: 109453
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling volgt regulier onderwijs maar komt, volgens de school, vanwege zijn gedrag onvoldoende tot leren. Het samenwerkingsverband (swv) kent een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (tlv-so) toe. De moeder van de leerling maakt daartegen bezwaar.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit te herroepen door het in te trekken.

Toelichting
Aan de Commissie moeten de stukken ter beschikking worden gesteld die aan het tlv-besluit ten grondslag liggen. Met de melding dat stukken opgevraagd kunnen worden, kan niet worden volstaan. Op basis van de verstrekte stukken heeft verweerder niet voldoende inzichtelijk gemaakt dat, gezien de ondersteuningsbehoefte van de leerling, het speciaal onderwijs passend voor de leerling is. Uit een eventueel nieuw besluit moet blijken dat de van toepassing zijnde stukken kenbaar zijn betrokken. Ook uit de deskundigenverklaringen moet blijken dat alle documenten bij de advisering zijn betrokken. De deskundigenverklaringen moeten worden voorzien van een datum en ondertekening.