Datum uitspraak: 28-09-2020
Nummer uitspraak: 109336
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling vertoont volgens de school gedragsproblemen. Hij krijgt extra begeleiding, maar de school meent niet langer in de ondersteuning te kunnen voorzien. Het samenwerkingsverband kent hem een tlv-so toe. Ouders zijn het hier niet mee eens, wijzen op de hoogbegaafdheid van de leerling en maken bezwaar.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit te herroepen door het in te trekken.

Toelichting
De deskundigenverklaringen voldoen niet aan de formele vereisten en zijn bovendien 
niet dragend voor het besluit. Uit testresultaten blijkt dat de leerling hoogbegaafd is en niet duidelijk is in hoeverre de school de begeleiding van de leerling hierop, anders dan door het verdiepen en verzwaren van de lesstof, heeft afgestemd.
Daarom biedt het gepresenteerde beeld onvoldoende grondslag voor een tlv-so.