Datum uitspraak: 18-12-2020
Nummer uitspraak: 109561
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling komt, ondanks de geboden ondersteuning, niet voldoende tot ontwikkeling. Het samenwerkingsverband kent de tlv-so toe. De ouders van een leerling zijn het oneens met een verwijzing naar het so. 

Advies van de Commissie
Het besluit kan in stand blijven.

Toelichting
Er zitten formele gebreken aan het besluit. De tlv moet daarnaast goed worden gemotiveerd en worden voorzien van een verbeterde tweede deskundigenverklaring. Het samenwerkingsverband moet in de beslissing op bezwaar de gronden waarop de tlv is bepaald duidelijk toelichten. De deskundige moet de overwegingen die tot het advies hebben geleid beter omschrijven. Het samenwerkingsverband dient dit te herstellen. Inhoudelijk houdt de tlv stand. De tlv-so met een gemiddeld bekostigingsniveau komt tegemoet aan de behoefte aan extra individuele ondersteuning met een uitdagend onderwijsaanbod.