Datum uitspraak: 28-09-2021
Nummer uitspraak: 2021010099
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling kan zich niet aan de regels houden en doet andere kinderen pijn. Ook heeft hij een forse taalachterstand. Ondanks de ingezette begeleiding gaat het niet beter. Het samenwerkingsverband kent daarom een tlv-so toe. 

Advies van de Commissie
Het tlv-besluit kan in stand blijven.

Toelichting
De school kan, ondanks alle ingezette begeleiding, niet voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. De ingezette ondersteuning heeft niet geleid tot de beoogde gedragsveranderingen. De leerling heeft naast ondersteuning bij gedrag op meerdere vlakken specifieke ondersteuning nodig en is gebaat bij kleine groepen en intensieve ondersteuning. Een plaatsing op het so is daarom het meest passend.