Datum uitspraak: 01-04-2020
Nummer uitspraak: 109130
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling was ingeschreven aan een Pedologisch Instituut en kreeg begeleiding van een orthopedagogisch maatschap. De school heeft een tlv aangevraagd en deze is toegekend.

Advies van de Commissie
De tlv kan in stand blijven, mits voorzien van een daadkrachtige motivering. Ook moet het besluit worden voorzien van twee eigenstandige deskundigenverklaringen. 

Toelichting
De tlv is inhoudelijk juist. Het samenwerkingsverband moet nog motiveren waarom de tlv is afgegeven voor de duur van één schooljaar met bekostigingscategorie laag en een maatwerkvoorziening, in plaats van een tlv met een hogere bekostigingscategorie. 
De deskundigenverklaringen moeten een, vanuit eigen expertise, beargumenteerd oordeel geven op de vraag of voor de leerling een tlv passend is.